Hur går det till?

Här samlar jag några Youtube filmer om hur våra rundturer fungerar.

Första filmen visar hur rundturen från Kuula på egen hemsida kan se ut och fungera. Tänk på att rundturen går att ställa in på ett flertal olika sätt, det här är hur Polarbowling i Kiruna vill ha sin.

Nästa film visar några sätt att komma till din Google Street View tur. Återigen, Street Views är endast tillgängligt för företag